Bán hàng trả chậm (ghi nhận công nợ)

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 20/05/2021 – Ngày cập nhật: 06/10/2021

1. Hạch toán

  • Hạch toán doanh thu:

Nợ TK 131           Phải thu khách hàng

Có TK 511             Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331           Thuế GTGT phải nộp

  • Hạch toán giá vốn:

Nợ TK 632            Giá vốn hàng bán

Có TK 155,156     Thành phẩm; Hàng hóa

2. Hướng dẫn nhập liệu

Thực hiện tại menu: 

Bán Hàng\Hóa đơn bán hàng\Hóa đơn bán hàng.

Mã giao dịch – có thể sử dụng được tất cả các mã giao dịch: 

Mã nx (tk nợ) – chọn hoặc nhập tài khoản công nợ 131.

Lưu ý: Trường hợp khách mua hàng là chi nhánh nhưng hóa đơn lại xuất cho công ty mẹ (hoặc ngược lại) thì điền thông tin khách hàng thuế ở tab “6. Ghi chú”. Tuy nhiên công nợ vẫn ghi cho chi nhánh, sổ thuế sẽ theo thông tin khách hàng thuế.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận