Bán hàng qua đại lý

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 20/05/2021 – Ngày cập nhật: 09/06/2021

1. Hạch toán

Chuyển hàng gửi bán tại đại lý:

Nợ TK 157                  Hàng gửi đi bán (kho đại lý)

Có TK 155, 156          Thành phẩm; Hàng hóa

Lập hóa đơn bán hàng cho đại lý (khi đại lý bán được hàng):

  • Hạch toán doanh thu:

Nợ TK 131         Phải thu khách hàng – đại lý

Có TK 511                   Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331                 Thuế GTGT phải nộp

  • Hạch toán giá vốn:

Nợ TK 632                            Giá vốn hàng bán

Có TK 157                   Hàng gửi đi bán

Hoa hồng cho đại lý thì dựa vào hóa đơn của đại lý xuất cho doanh nghiệp để hạch toán vào chi phí bán hàng: Nợ tk cp bán hàng, nợ tk thuế gtgt được khấu trừ / Có tk c.nợ.

Nợ TK 641                             Chi phí bán hàng (hoa hồng đại lý) (TT200)

Nợ TK 6421                           Chi phí bán hàng (hoa hồng đại lý) (TT133)

Nợ TK 133                              Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 131 Ghi giảm công nợ phải thu từ đại lý.

3. Hướng dẫn thực hiện

Khi bán hàng qua đại lý (gửi hàng cho đại lý bán) thì phần mềm sẽ xem đại lý như một kho hàng.

Khai báo danh mục kho đại lý

Trước tiên ở “Danh mục kho” cần phải khai báo kho hàng là kho đại lý và khai báo thêm tài khoản hàng gửi ở đại lý.

Điều chuyển hàng từ kho công ty sang kho đại lý (phiếu xuất kho hàng gửi đại lý bán)

Xem hướng dẫn chi tiết tại: Xuất hàng gửi đại lý bán.

Lập hóa đơn bán hàng từ kho đại lý: 

Phân hệ bán Hàng\Hóa đơn bán hàng\Hóa đơn bán hàng.

Khi lập hóa đơn, sẽ dựa vào thông tin đại lý đã bán để lập hóa đơn – dùng mã gd = “1 – Lập hđ cùng px bán”.

Nhập hóa đơn thanh toán hoa hồng cho đại lý:

Phần hoa hồng cho đại lý thì dựa vào hóa đơn đại lý để nhập và hạch toán ở menu “Mua dịch vụ, ts, cc” ở phân hệ mua hàng.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận