Bán hàng có nhiều thuế suất thuế giá trị gia tăng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 20/05/2021 – Ngày cập nhật: 20/05/2021

1. Giới thiệu

Trường hợp các mặt hàng, dịch vụ trên một hóa đơn có các thuế suất gtgt khác nhau thì sử dụng mẫu màn hình hóa đơn riêng.

2. Hướng dẫn nhập liệu

Khai báo tham số hệ thống cho phép sử dụng mẫu in có nhiều thuế suất

Khai báo tại Tham số hệ thống tab Phải thu stt 583 – “Sử dụng mẫu in nhiều thuế suất khi phát hành hóa đơn (0 – Không, 1 – Có)”. Chọn giá trị bằng 1.

Khi tham số này bằng 1 thì chương trình hiện và cho chọn mẫu nhiều thuế suất, tại màn hình nhập liệu chọn mẫu “6 – nhiều thuế suất”.

Lập hóa đơn bán hàng có nhiều thuế suất giá trị gia tăng

Chọn menu: 

Phân hệ bán Hàng\Hóa đơn bán hàng\Hóa đơn bán hàng.

Chọn mẫu màn hình nhập liệu: Chọn mẫu 6.

Khi đó tại tab “1.Chi tiết” cho phép nhập hàng hóa với các thuế suất khác nhau.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận